Szkolenia ABI – zdobądź certyfikat

Szkolenia ABI – zdobądź certyfikat

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i specjalistyczna wiedza

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentów.