Znaki BHP – jakie rodzaje są dostępne?

Znaki BHP – jakie rodzaje są dostępne?

Sprawdź, gdzie nabyć znaki BHP

W Polsce obowiązują niezwykle precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Dzisiaj kodeks BHP zwraca uwagę na konieczność odpowiedniego oznaczania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak a także szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą sposobu zachowania się w momencie pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają wielkie znaczenie, zalicza się również instrukcje mówiące metodach postępowania z odpadami o charakterze medycznym, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma właściwe opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na wielu urządzeniach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – dotyczy to m. in. wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są też w przemyśle. Wykorzystuje sięwówczas szereg znaków ostrzegawczych , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wytwarzane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP można stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie utracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – nadal będą czytelne. W wielu wypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one zauważalne nawet przy złym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Adres firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]