Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Szukasz więcej informacji dotyczących automatycznej windykacji należności? Wejdź na flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga windykacji nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wypisuje taką samą liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w ustalonym terminie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wymienione wyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach przynosi także wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]