Czy korzystanie z Krajowego Systemu E-faktur jest obowiązkowe?

krajowy system faktur, faktury ustrukturyzowane

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo działać już w 4 kwartale 2021 r., lecz ostatecznie właściciele przedsiębiorstw na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur musieli czekać kilka miesięcy dłużej. Projekt wystartował w dniu 1 stycznia 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym stosowanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od roku 2023 będzie to koniecznością dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla właścicieli firm zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – jednolity format dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to po prostu dokument elektroniczny, który posiada precyzyjnie ustaloną strukturę informacji opisanych z użyciem znaczników XML. Takie kodowanie właściwie niewiele powie osobie, która nie wie jak go odczytać, z kolei dla stosownej aplikacji do rozliczania oraz wystawiania faktur dokument tego rodzaju jest całkowicie czytelny. Fakt, iż faktury otrzymują jednakową strukturę prowadzi do tego, że obojętnie którego programu do księgowości użyją kontrahenci transakcji, dane będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną rozszyfrowane identycznie. Jest to znaczący postęp przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotychczas nierzadko mają do czynienia z przypadkami nieprawidłowego odczytywania przez aplikacje księgowe danych z faktur przekazywanych przez klientów w postaci zdjęcia faktury papierowej czy pliku PDF. Faktura ustrukturyzowana zupełnie wyklucza możliwość pomyłki przy przenoszeniu informacji z faktury przez pracownika biura rachunkowego, a także niepoprawnego ich rozszyfrowania przez technologię OCR.

Krajowy System e-Faktur – przedsiębiorcy wiele na nim zyskają

Wszyscy przedsiębiorcy z początkiem stycznia 2021 r. mogą odebrać i wystawić faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują między innymi większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mają pewność, iż nie zawieruszą faktury (KSeF przetrzymuje informacje o dokumentach przez dekadę), nie muszą przesyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur, a także szybciej otrzymają zwrot VAT. Natomiast Ministerstwo Finansów zdobywa instrument, który pozwala na dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a zatem lepiej zapobiega patologiom w sferze podatku od towarów i usług, dochodowego i akcyzowego. Co ważne, konieczność stosowania KSeF nie równa się zakazowi używania komercyjnej aplikacji księgowej, jednakże trzeba dokonać jej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]