Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość polskich przedsiębiorców

Nie pojawienie się na koncie opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, lecz powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego pilnowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkuset fakturach monitoring wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]