Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Zajrzyj tutaj jeżeli interesujesz się notą księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych układów biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych albo niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]