Prawo

Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu

Masz kredyt we frankach, ale nie wiesz, jak rozpocząć walkę z bankiem? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa to kredyt indeksowany lub denominowany? Chciałbyś wiedzieć, jakie dokumenty należy zgromadzić? Zapraszam do zapoznania się z krótką instrukcją w sprawach frankowych. Kredyt indeksowany czy denominowany  w sprawach frankowych Pierwszym krokiem w walce o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu jest ustalenie, z jakim kredytem mamy do czynienia. Interesują nas dwa rodzaje kredytów. Pierwszy to kredyt

Darowizny w sprawie o zachowek

Często zdarza się, że spadkodawca za życia darował część swojego majątku na rzecz jednego z przyszłych spadkobierców, co skutkuje tym, że spadkobiercy w nierównej mierze dziedziczą majątek po zmarłym, a ponadto darowizny w sprawie o zachowek są jedną z ważniejszych kwestii badanych przez sąd . Ustawodawca w treści art. 991 § 1 kodeksu cywilnego przewidział ochronę spadkobierców w przypadku poczynienia darowizn przez spadkodawcę przed śmiercią bądź w przypadku pozbawienia przyszłych

Transkrypcja aktu

Transkrypcja to nic innego, jak przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru polskiego. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Wniosek o rejestrację aktu i niezbędne dokumenty Wniosek o rejestrację aktu należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście lub

Samochodem na Ukrainę – niezbędne dokumenty i upoważnienia

Planujesz wyjazd na Ukrainę samochodem? Przeczytaj, jakie dokumenty są wymagane do przekroczenia granicy w zależności od tego, czy jedziesz samochodem prywatnym czy firmowym. Od kogo trzeba pozyskać upoważnienie do wyjazdu samochodem na Ukrainę i ile kosztuje tłumaczenie takiego dokumentu? Paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zielona karta – podstawowe dokumenty Ukraina coraz częściej wybierana jest przez Polaków jako punkt wycieczki. Chętnie jeździmy za naszą wschodnią granicę, a celem wyjazdu najczęściej jest

Kancelaria prawna – prawo cywilne i prawa ochrony konsumentów

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie jest ulokowana w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Taka lokalizacja powoduje, że na spotkanie z prawnikiem można łatwo dotrzeć z każdej dzielnicy Krakowa, jak również innych miejscowości Małopolski oraz Śląska. Klientami Kancelarii są zarówno właściciele firm i spółek, jak i osoby indywidualne. Kancelaria prawna w Krakowie Krakowską Kancelarię reprezentują dwaj wspólnicy: adwokat Paweł Czarniak i radca prawny Tomasz Baszczyn, merytoryczną pomocą służy też

Kredyty frankowe a pomoc kancelarii prawnej

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa specjalizuje się w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi polisolokaty bądź kredyty we frankach . Zakres usług adwokata Pawła Czarniaka oraz radcy prawnego Tomasza Baszczyna jest szeroki – obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, a także spłaconych i wypowiedzianych. Dodatkowo są to też postępowania o zmniejszenia salda zadłużenia, unieważnienie umów lub zwrot gotówki. Pomoc frankowiczom – jaką wybrać kancelarię? Warto

Kancelaria adwokacka Tomanek

Kancelaria adwokatów Tomanek&Tomanek działa w Zabrzu i Gliwicach już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Kancelaria prawna oferuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Służy stałym doradztwem prawnym, które obejmuje udzielanie wskazówek w zakresie prawa, reprezentowanie klientów w sądzie, a także wsparcie podczas negocjacji. Firmy mogą zaś liczyć na wskazówki przy sporządzaniu umów oraz regulaminów. Zakres działalności kancelarii prawnej Zasięg działalności

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań

Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy. Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy Ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem

Kancelaria prawna – pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Poszkodowany może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sprawach brak porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, głównie co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, zwłaszcza z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak również szkody osobowe. Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się