Kancelaria doradztwa podatkowego w Krakowie

Kancelaria doradztwa podatkowego w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy pomoc i obsługę prawną przedsiębiorstw w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z oferty Kancelarii mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także wszystkie inne podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak firmy prowadzone w ramach spółki.

Obsługa prawna firm – pomoc prawno-podatkowa

W ramach tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– ustne lub pisemne porady w dziedzinie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
– reprezentowanie przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek.

Prawo pracy – konsultacje prawne w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy konsultacje i pomoc w zakresie:
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowniczych,
– systemu wynagradzania pracowników,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przedawnienia roszczeń.