Kancelaria TMH – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria TMH – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, w tym także start-upów, doradza w obszarze inwestycji finansowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, w szczególności z tytułu polisolokat.
Kancelaria TMH zatrudnia doświadczonych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym RP.