Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy, jak również obniżenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne firm

Zakres pracy Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.