Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiej przyczyny powinno się ją kontrolować? W których sferach przemysłu używane są nowoczesne przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, gazu płynnego i biogazu

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, ciekłych, jak i stałych – węgla kamiennego i brunatnego, gazu płynnego i ziemnego czy drewna opałowego. Kontroli może być poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w sensory gazoweszczegółowo badający m.in. poziom metanu (CH4), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S) oraz wodoru (H2). Składniki te decydują o kaloryczności paliwa, wpływają na jego jakość, lecz także mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, stąd systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest niesłychanie ważne.

W których branżach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w instalacjach badawczych, na wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, a także w innych jednostkach i przedsiębiorstwach stosujących biogaz. Za sprawą użycia analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe rozpoznanie wszelkich odchyleń w procesie produkcji metanu. Przyrządy do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.