Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu testom. Są one wymagane dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, ponieważ kontrolowane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania corocznie.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]