Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Badania wysokościowe dla kandydatów do pracy

Badania wysokościowe Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach odnajdziesz w tym miejscu.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się szczegółowym badaniom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – wykluczenie epilepsji, krótkowzroczności lub problemów z błędnikiem

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na kominach, konstrukcjach budowlanych, podestach itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z kilku etapów – badania laryngologicznego, neurologicznego oraz okulistycznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku epilepsji, problemów z błędnikiem lub wad wzroku. Dopełnieniem jest standardowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie dodatkowe wymogi należy spełnić

Badania do pracy na wysokości należy wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą przechodzić je regularnie co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, wada wzroku, a także choroby narządów ruchu i padaczka. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie szkieł kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]