Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, jaki dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Także obecnie definiuje ona ów termin i omawia, jak należy ich używać. Według aktu dane osobowe to każde dane, które pozwalają na rozpoznanie danego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można więc numer PESEL, imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, lecz też te określane jako dane wrażliwe – na przykład informacje o ewentualnych sprawach sądowych, religii czy chorobach. O ich ochronę warto zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki internetowi ich zdobycie oraz wykorzystanie okazuje się naprawdę proste.

Kurs z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe pozyskują każdego rodzaju firmy. Jedne dysponują tylko danymi ich pracowników, pozostałe zaś mają dojście również do danych klientów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, jak zagwarantować im ochronę. Okazuje się to naprawdę ważne, bowiem po stwierdzeniu nieprawidłowości GIODO ma prawo zasądzić poważne kary – po pierwsze pieniężne, lecz w skrajnych przypadkach także więzienia.

Kurs z ochrony danych osobowych – jak wygląda

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich pracowników zarządzających tego rodzaju danymi – są to między innymi pracownicy składnic akt, sekretariatów lub do spraw rekrutacji. W jego koszty zaliczają się także materiały dydaktyczne, za pomocą których kursanci łatwiej przyswoją wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zapewnić ochronę danych, uczestnicy dostają specjalne świadectwa. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu i zazwyczaj kończą się tego samego dnia.