Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć również bez ostrzeżenia z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie źle wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie i niewietrzone piwnice wykwitająca na murach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia poprawnej cyrkulacji powietrza we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy posiadają ogromne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do określenia adekwatnych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się w górę – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Kolejną fazą, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie fundamentów polega nieraz odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Częstokroć konieczne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją innych części budynków, jak płyty żelbetowe posadzkowe, stropy żelbetowe i przepusty kabli.