Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Pomimo, że w internecie nietrudno wyszukać bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące finalny koszt tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie z pewnością tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Translacja kontraktów handlowych, prac akademickich bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach pomyłek.

Przekład przysięgły a zwykły

Należy zaakcentować, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu lub oryginału oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]