W czym może pomóc profesjonalny coaching kariery?

W czym może pomóc profesjonalny coaching kariery?

Oferta coachingu kariery w rozsądnej cenie. Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Specjalistyczne doradztwo zawodowe pomoże odkryć Twoje silne strony i wykorzystać skryty potencjał. Komu pomoże coaching kariery? Czemu opłaca się rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – treningi z autoprezentacji i kompetentne przygotowanie dokumentów oraz treningi z autoprezentacji

Coaching kariery zrealizowany z kompetentnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko osobom, które ledwo co wkroczyły na rynek pracy, ale też wieloletnim pracobiorcom, którzy przygotować się do przejścia do nowej pracy, obawiają się zmian na rynku bądź starają się obronną ręką przetrwać reorganizację w firmie. Doświadczony coach kariery pomaga na wielu płaszczyznach – uczy jak przygotować się do rozmowy o pracę, aby zwycięsko przejść rekrutację oraz jak rozwijać tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które przydają się w pracy. Doradca zawodowy zajmuje się także pomocą w poprawnym przygotowaniu dokumentów, np. portfolio projektów, listu motywacyjnego lub CV, tak, żeby wzbudziły zainteresowanie u potencjalnych pracodawców, a przez to zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat będzie dopuszczony do dalszych etapów rekrutacji. Nie bez znaczenia jest też szkolenie z autoprezentacji – to jeden z głównych atrybutów, który wysoko oceniają rekruterzy.

Coaching kariery – kto na nim skorzysta?

Chcesz prowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, by w końcu osiągnąć uznanie na rynku pracy? A może zastanawiasz się czy zmienić specjalizację, jednak nie masz pewności, jaka praca przyniesie Ci dobrą wypłatę i jednocześnie radość? Coaching kariery spowoduje, iż ujawnisz swoje mocne i słabe strony, zaczniesz wykorzystywać czający się w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Kompetentny doradca zawodowy wspomoże także managerów wysokiego stopnia tudzież innych wysoko kwalifikowanych specjalistów potrzebującym profesjonalnego doradztwa. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do wyznaczenia potrzeb doradczych – na tym etapie uzgadnia się, czego oczekuje uczestnik, pomocy w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba sesji z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać przewidziany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]