Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Tu zaopatrzysz się w kontenery hakowe

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane podczas różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]